Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


these are animals, not humans. hertzog seagmuller

these are animals, not humans. hertzog seagmuller......  germany....    the nigger in a kind of european, like the gypsy-hungry Hungarians ... everybody is out loud, but the law can not do it ... because it's a waste of time. and i'm alright.

 
a social mafia, az ma a legnagyobb, meg legalis uzlet, es mafia. Maga a szo, szocialis segitseg, ami valojaban nem az, elvaditja az embereket, ezek jo emberek....   hat nem....  a nemet egy primitiv  animals...      europa lassan minden korhaza, en voltam. minden korhazban , virus vagy allergia problema, amit mind a social mafia csinalt. az osszes betegseg amiatt volt, hogy a socialis helyek, nem adtak penz, normlis etelt vegyek. ez minden europai joggal, es torveny ellentetes, mert alapveto jog, az etel, ital es alvas. E210 allergia, es tobb ezer virusos megbetegedes, mely az ivoviz minosege okoz. de ihatok cola, vagy mas olyan ellenorzott ital, amiben nincs virus. schweiz normalis orszag, ott nem szemet, eloskodo emberek elnek, mint a nemet socialis rendszerben.,   nem adnak penzt, gyogyszerre, es normlis italra. kezd megint a szervezetem kiszarad, mert nem tudok eleg folyadek inni. ez aljas teror, nem socialis segitseg...   az adofizeto emberek, az allam, arra ad ezen szervezeteknek finansirozas, a raszorult embereknek segitseg. de azt nem kap. alvas az rendben, de az alvas csak egy dolog, az alap igeny kozul. 1 socialis falu, ahol milliardokat dobnak ki a szemetbe, vagyis szocialis alkalmazottak fentartasara. abbol a penzbol, vehetnek rengeteg gyogzszer es ihato folyadek. termeszetesen schweiz, bern varos, biztos , hogy tuntetes lesz. ez sadista teror, es szandekos egeszseg-karositas. ez pedig buncselekmeny. milyen mennyisegu penzt lopnak el, nem tudom, de felveszik fizetes , a socialis segitseget. ez olyan, mint egy BMV szerviz, autojavitas vallal. ezt kifizeti az allam, de nem javit semmit, lemossak az autot, es ott rohad el az udvaron. ez csalas.  csinaltak egy mafia. nem socialis segitseg ez, hanem az ott dolgozoknak egy hely, ahogy ellophatjak, a socialis raszorulok penzet. semmi kulombseg nincs, a volt sicilia mafia es a social mafia felepitese kozott. sot , allami szinten, beepult a mafia, herzog seagmuller, rokon ceg, a land..... varos, ahol a buntetes vegrehajtas intezmeny, dolgoztat, rabokkal, es a haszon a szocialis intezmeny szamlajara megy...  ez csalas. olyan szintu mafia epult ki, bayern regio, azt 1 helyi rendorseg keptelen ellenorizni, vagy azt megszuntetni. nagy valoszinuseggel, a hatosagok is benne vannak. ez egy olyan mafia, aki socialis segitseget iger.  termeszetesen ezen minden normalis ember azt erti, etel, szallas, es ha beteg gyogykezeles, vagy ha az ember specialis etelt eszik, ez normalis emberek kozt nem problema. de ezek nem emberek, allatomos, rosszindulatu, aljas, eloskodo emberek. azt a penzt lopjak el mint fizetes, amit az emberek es az allam kuld a socialisan raszorulo emberek szamara. azok viszont nem kapnak socialis segitseg.  ez egyszeru lopas, es emberi alapjogok durva megsertese. buncselekmeny, mert mindenkinek alapjoga, az ihato viz es etel fogyasztas. ezen emberek, primitiv emberek, mint asz allat, esznek barmit, es dolgukat ott vegzik, ahol eppen lehetoseg van ra. semmilyen iskolat nem vegeztek., inteligencia kozelit egy patkany allat iteligencia szintje. a socialis alkalmazottak dolga az lenne, ha valakinek gondja van, azon segitsen. 3 napja egy problemaval fordultam hozzajuk> nincs penzem a diclofenac gyogyszer kivaltasara, es magamnak cigeretta es normalis etel vasarlasara.. 50% meg lehet enni amit adnak....  valasz, nekik nem surgos a dolog, az en szervezetem szarad ki. egy iszonyu budos paraszt, alkalmazott felvetette, tudnak penzt keresni, ha dolgoznak ott, konyha vagy hasonlo teruleten. valaszom , a kurva anyad, azzal egyenrangu. nem. miert nem? 1, nem azert tanultam, 20 evet, *a szar ember 5 napot, hogy 8 alltalanos iskolat vegzett primitiv socialis munkasokkal egyutt dolgozzak, en 5 euro, ok 2500 euro fizetesert. dolgozzon a kurva anyja ott.  de vissz terve teljesen normalis keresre, ihato folyadekot akarok inni, mert a csap viz, begyulladt megint a torkom. valasz, ok nem tudnak adni penzt. kerdeztem, gyogyszert tudnak venni? Nem, azt sem. kerdeztem, van nagyon keves schweiz frank, at tudjak valltani euro? valasz nem, csak munchen, ami 100 km-re van, de van lehetoseg vonat jegyet adni, de meg gondolkoznak rajta, nem vagyok eleg beteg...  ezek allatok. gondolhatjak, shongau, milyen infrastruktura van, milyen minosegu emberek. Nem ertem mit beszelnek. van egy tipikus, iszonyu paraszt tajszolas, a lengyel vagy roman menekult szebben beszel nemet, mint ok. schweiz minden ember ertett engem..  ezzel olyan szinten lejaratjak magukat, az egesz regiot, hogy, ide senki nem fog egy fillert se befektet. amelett nevetsegesse vallnak, nemet eloskodo allatok, akik socialis segitseget hirdetnek, de keptelenek egy ember szamara a gyogyszert megvasarolni, ne legyen beteg. az emberseghez mar koze nincs, egy fogolytabor mukodik hasonlo felfogassal. kicsalni az emberek penzet. egy beteg ember, aki ha normalis emberek kozt el nem beteg, mint schweiz, ahol nem voltam beteg, mert azok nem csotany-ember, hanem erzo normalis emberek. ha penz volt a baj, azt adtak...
 
the social mafia, today is the biggest, legal, and mafia. The so-called social help that is not what it is, it tore people away, they are already people .... they do not ... no sex a primitive animals ... europa slowly all the time, I was not. in all ages, viruses or allergies are problems that are all social mafia. the whole sickness was due to the fact that the social sites, they did not give me a pen, would normally buy them. this is all European right and torveny opposed, because it is a fundamental right, the etel, the drink and the pot. E210 allergy, and more than one thousand viral diseases, resulting in ivoviz quality. but ihatok cola or mas is a controlled drink that does not have a virus. schweiz is a normal country, there is no eye, no people passing away like no in the social system, they do not give you a penchant for medicine, nor for normal drink. my body starts to get lost again because I can not have enough liquids to drink. it's a terrible terror, not a social one ... the adofizeto people, the allam, gives these organizations funding for the ruthless people. but it does not get it. Everything is fine, but it's just a matter of basic necessity. 1 social village, where billions are thrown into the eye, that is, the socialists' survival. abolish the penzbol, they can take a lot of gyroscopic and healing liquids. Naturally, schweiz, bern pretty, sure to be familiar. this is sadistic terror, and a sanctifying health-carotid. this is a bullet. how much money they have stolen, I do not know, but they get paid, the Social Assistance. it's like a BMV service, autojavitas vallal. this is paid by the allam, but you do not report anything, wash the car, and it'll fall into the yard. it's cheating. a mafia was laughing. it's not a social help, but it's a place for me to steal, socialis smashes. there is nothing to do with the former Sicilian mafia and the social mafia. today, allami level, the mafia, the herzog seagmuller, the neighbor, the land ..... where there is a commotion, workmanship, prisoner, and the benefits of the social intentions go ... it's cheating. there was a level mafia, bayern regio, that 1 local police officer was unable to check or break it off. with great vigilance, the six members are in it. this is a mafia who is socially helpful. naturally all these normal people say, eat, eat, and if you are sick or if you eat a special diet, this is not a problem with normal people. but they are not humans, allatomists, malicious, despicable, frustrating people. to steal the money as a pay that people and the allam cost the people of socially rancorous people. but they do not get social assistance. this is a simple plunder, and a rough destroyer of human fundamental rights. bun communism, because everyone has the basic right to drink water and ethanol. these people, primitive people, like athletes, eat barmite, and they work there wherever possible. no school has been trained, intelligence is the level of the stealthiness of a rat. socialis employees would have to worry about having somebody to help them. 3 days ago I turned to a problem> I do not have the diclofenac drug, and I have a cigeretta and normal etel bakery. 50% can eat what they give .... it does not matter to them, my body is drowning. a respectable buddhist peasant, an employee raised up, can look for a pen when they work there, in a kitchen or in the same way. I assure you, your fucking mother, the same. no. why not? 1, I did not learn that, 20 years, * the shit 5 days to work 8 unprofessional schools with primitive social work, 5 euros, about 2500 euros pay. work the bitch's mother there. but I want your design for a completely normal look, I want to drink liqueous liquids because the tap water is bleeding my throat again. they can not give you a pen. I said, can you buy a drink? No, no. I said, there are very few schweiz francs, can I confess the euro? no, no, just munchen, 100 km away, but there is a chance to train a ticket, but you're thinking about it, I'm not sick enough ... these are all. think, shongau, what infrastructure, what kind of people. I did not know what they were talking about. there is a typical, respectable peasant secretary, the Polish or the roman manages to speak nicely as a cause. schweiz everybody gave me a chance to get you to that level, the whole regiot, that no one will invest a filler. but they do not want to be sick, but they do not have a man to shed some food. you do not have to go to bed, a prisoner's wine can be likened to you. kicking people down. a sick man who, if normal people are sick of schweiz, where I was not sick because they are not a few people, but normal people. if it was wrong, they gave it ...
 
die soziale Mafia, heute ist die größte, legale und Mafia. Die sogenannte soziale Hilfe, die nicht ist, was es ist, es riss Leute weg, sie sind bereits Leute .... sie tun nicht ... kein Geschlecht ein primitives Tier ... Europa langsam die ganze Zeit, war ich nicht. Zu allen Zeiten sind Viren oder Allergien Probleme, die alle soziale Mafia sind. Die ganze Krankheit war darauf zurückzuführen, dass die sozialen Seiten, die sie mir nicht gaben, sie normalerweise kaufen würden. das ist alles europäische Recht und Widerstand, weil es ein Grundrecht ist, das Etel, das Getränk und der Topf. E210-Allergie und mehr als eintausend Viruserkrankungen, die in der Qualität von ivoviz resultieren. aber Ihatok Cola oder Mas ist ein kontrolliertes Getränk, das kein Virus hat. schweiz ist ein normales land, es gibt kein auge, keine menschen, die wie im sozialen system vergehen, sie geben dir keine Vorliebe für Medizin, noch für normales trinken. Mein Körper beginnt wieder verloren zu gehen, weil ich nicht genug trinken kann. Es ist ein schrecklicher Terror, kein sozialer ... die adofizeto Leute, der Allam, geben diesen Organisationen Geld für die rücksichtslosen Leute. aber es versteht es nicht. Alles ist in Ordnung, aber es ist nur eine Frage der grundlegenden Notwendigkeit. 1 Sozialdorf, wo Milliarden in die Augen geworfen werden, also das Überleben der Sozialisten. den Penzbol abschaffen, können sie viele gyroskopische und heilende Flüssigkeiten nehmen. Natürlich, schweiz, bern hübsch, sicher bekannt zu sein. das ist sadistischer Terror und eine heilende Karotis. Das ist eine Kugel. Wie viel Geld sie gestohlen haben, weiß ich nicht, aber sie werden bezahlt, die Sozialhilfe. es ist wie ein BMV Service, autojavitas vallal. Das wird vom Allam bezahlt, aber Sie melden nichts, waschen das Auto und es fällt in den Hof. es ist Betrug. eine Mafia lachte. es ist keine soziale Hilfe, aber es ist ein Platz für mich zu stehlen, Socialis zerschlägt. Mit der ehemaligen sizilianischen Mafia und der Sozialmafia hat das nichts zu tun. In der Tat sind die Landesebene, in die Mafia aufgenommen, Herzog seagmuller, verbundene Unternehmen, Land ..... die Stadt, in die Institute und beschäftigt, Gefangene, und die Vorteile der sozialen jara Rechnung Institutionen geht ... es ist Betrug. Es gab eine Level-Mafia, die bayern regio, die 1 lokaler Polizeibeamter nicht überprüfen oder abbrechen konnte. Mit großer Wachsamkeit sind die sechs Mitglieder darin. Das ist eine Mafia, die sozial hilfreich ist. Natürlich sagen alle diese normalen Leute: iss, iss, und wenn du krank bist oder eine spezielle Diät machst, ist das kein Problem für normale Menschen. aber sie sind keine Menschen, Allatomisten, böswillige, verachtenswerte, frustrierende Menschen. das Geld als Bezahlung dafür zu stehlen, dass die Leute und der Allâh die Leute von sozial hinterhältigen Leuten kosten. aber sie bekommen keine Sozialhilfe. Das ist eine einfache Plünderung und ein grober Zerstörer menschlicher Grundrechte. Brötchen-Kommunismus, weil jeder das Grundrecht hat, Wasser und Ethanol zu trinken. diese Leute, primitive Leute, wie Athleten, essen Barmite, und sie arbeiten dort wo immer möglich. keine Schule wurde ausgebildet, Intelligenz ist das Niveau der Tarnung einer Ratte. Socialis-Mitarbeiter müssten sich darum sorgen, jemanden zu haben, der ihnen hilft. Vor 3 Tagen drehe ich mich mit einem Problem zu uns> kein Geld für Diclofenac Medizin Gewebe selbst mit normalen Mahlzeiten entlocken und Zigaretten 50% des Kaufpreises ist .. Sie können essen, was sie geben .... Antwort, sie haben nicht die Dringlichkeit der Angelegenheit, die Organisation en austrocknet. Ein respektabler buddhistischer Bauer, ein erzogener Mitarbeiter, kann einen Stift suchen, wenn er dort arbeitet, in einer Küche oder auf die gleiche Weise. Ich versichere dir, deine verdammte Mutter, das gleiche. Nein. warum nicht? 1, habe ich nicht gelernt, 20 Jahre, * die Scheiße 5 Tage zu arbeiten 8 unprofessionelle Schulen mit primitiven Sozialarbeit, 5 Euro, etwa 2500 Euro zahlen. arbeite dort die Mutter der Hündin. aber ich will dein Design für ein ganz normales Aussehen, ich möchte wässrige Flüssigkeiten trinken, weil das Leitungswasser mir wieder den Hals blutet. Sie können dir keinen Stift geben. Ich sagte, kannst du einen Drink kaufen? Nein, nein. Ich sagte, es gibt sehr wenige Schweizer Franken, kann ich den Euro gestehen? Nein, nein, nur München, 100 km entfernt, aber es gibt eine Chance, ein Ticket zu trainieren, aber Sie denken darüber nach, ich bin nicht krank genug ... das sind alle. denke, Shongau, welche Infrastruktur, welche Art von Menschen. Ich wusste nicht, wovon sie redeten. Es gibt einen typischen, respektablen Bauernsekretär, der polnische oder der römische schafft es, gut als Ursache zu sprechen. schweiz alle gaben mir die chance, dich auf dieses niveau zu bringen, den ganzen regiot, dass niemand einen füllstoff investiere. Aber sie wollen nicht krank sein, aber sie haben keinen Mann, um etwas zu essen. Sie müssen nicht ins Bett gehen, der Wein eines Gefangenen kann mit Ihnen verglichen werden. Leute niederwerfen. ein kranker mann, der, wenn normale menschen krank sind von schweiz, wo ich nicht krank war, weil es nicht wenige menschen sind, sondern normale menschen. wenn es falsch war, gaben sie es ...
 

A mappában található képek előnézete eat

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

KépgalériaElérhetőség

LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< Július / 2021 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 229683
30 nap: 2863
24 óra: 41